+375 17 221-21-21
 
 +375 25 994-66-33
 
 +375 29 33-66-222
 
   Viber +375 29 336-62-22
 
 +375 29 707-66-33  stroitel.shop
Hyundai

Hyundai

32
  Генератор Hyundai HHY 7000F, 5.5 кВт, 389 см3, 25 л, 74 кг
  Генератор Hyundai HHY 3000F, 3.0 кВт, 208 см3, 15 л, 41.5 кг
  Генератор Hyundai HY 3200, 2.8 кВт, 208 см3, 3,6 л, 39 кг
  Генератор Hyundai HHY 5000FE, 4.4 кВт, 340 см3, 25 л, 74 кг
  Генератор Hyundai HY 7000SE, 5.5 кВт, 389 см3, 25 л, 90 кг
  Генератор Hyundai HHY 9000FE, 6.5 кВт, 420 см3, 25 л, 76 кг
  Генератор Hyundai HHY 7000FE, 5.5 кВт, 389 см3, 25 л, 74 кг
  Генератор Hyundai HHY 7000FE ATS, 5.5 кВт, 389 см3, 25 л, 76 кг
  Генератор Hyundai HY 7000SE-3, 5.5 кВт, 389 см3, 25 л, 90 кг
  Генератор Hyundai HY 9000SER, 6.6 кВт, 420 см3, 25 л, 92 кг
  Генератор Hyundai HY 12000LE-3, 10.0 кВт, 680 см3, 25 л, 170 кг
  Генератор Hyundai HY 9000SE-3, 6.6 кВт, 420 см3, 25 л, 92 кг